Bestellingen dienen binnen 14 dagen te worden geretourneerd naar:

HetTheorieboek.nl
De Clercqstraat 17HS
1053AA Amsterdam

Als je een aankoop doet bij TheorieThuis, krijg je wettelijk 14 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat je order is geleverd.

Binnen de bedenktijd heb je als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden.

Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer je het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat je kunt beslissen of je het wilt houden of niet. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer je handelt in beroep of bedrijf.

Niet-toegestane handelingen
Als koper mag je, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag je geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door TheorieThuis niet meer als nieuw kan worden aangeboden. Zo mag je bijvoorbeeld geen online codes of cd-roms uit de seal retourneren.

Schadevergoeding door de koper
Indien je binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet je de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant.
Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kun je de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.
Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft TheorieThuis het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

Niet-retourneerbare producten
In principe geldt het recht op ontbinding niet voor: Annulering
Wil je een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Neem dan contact op met onze klantenservice via mail, dan annuleren wij kosteloos je bestelling. Een eventuele, door ons ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort.

Retourneren binnen de bedenktijd
Wil je een product binnen de bedenktijd na ontvangst retourneren? Neem dan de volgende actie:
1. Stuur een mail naar info@theoriethuis.nl met een aanvraag voor een retournummer. U ontvangt dit retournummer binnen 24 uur.
2. Vermeld het retournummer duidelijk bij uw retour. Zonder dit nummer kunnen wij uw retour niet in behandeling nemen.
4. Neem het retouradres over op de verpakking en uw eigen adres leesbaar op de achterzijde.
5. Verstuur het pakket voldoende gefrankeerd.